پرطرفدارترین گویندگان 
با طراحی متون و ضبط صدا تلفن گویا، پادکست و تیزر

 

نمونه صدا 1 فروشگاه اینترنتی

توسط گوینده 201 | موزیک پس زمینه 901

نمونه صدا 2 آموزش تحصیلی

توسط گوینده 202 | موزیک پس زمینه 902

نمونه صدا 3 قطعات خودرو

توسط گوینده 201 | موزیک پس زمینه 903

نمونه صدا 4 حوزه غذایی

توسط گوینده 203 | موزیک پس زمینه 904

نمونه صدا 5 لوازم خانگی

توسط گوینده 204 | موزیک پس زمینه 905

نمونه صدا 6 سوپرمارکت

توسط گوینده 203 | موزیک پس زمینه 906

   بیایید همین امروز استارت بزنید

سیستم تلفنی خود را بروزسانی کنید