دانلود ویندروزی نرم افزار ورژن 6 3CXPhone

دانلود

فکس ویندوزی hylafax

دانلود

نرم افزار اندروید Linephone

دانلود

نرم افزار ویندوزی ++Notepad

دانلود

دانلود نرم افزار اندرویدی Portsip Softphone

دانلود

صدای زبان فارسی pr ایزابل نسخه 2020

دانلود

 نرم افزار putty قابل حمل

دانلود

 مخصوص گوشی سیسکو SolarWindsTFTPServer

دانلود

اتصال به استرسیک WinSCP

دانلود

دانلود نرم افزار اندرویدی ZOIPER IAX SIP

دانلود

کانفیگ گوشی سیسکو سیپ شده 7940 SIP 

دانلود

کانفیگ گوشی سیسکو سیپ شده 7942 SIP 

دانلود

کانفیگ گوشی سیسکو سیپ شده 7941 SIP 

دانلود

کانفیگ گوشی سیسکو سیپ شده 8961 SIP 

دانلود

نرم افزار اندروید gswave grandstream

دانلود

ویندوزی 6.0 AnyDesk

دانلود

دیگر نرم افزارها

دانلود صدای زبان فارسی pr نسخه رایگان

SolarWindsTFTPServer

WinSCP

نرم افزار putty