دانلود نرم افزار های واد - سفارش تجهیزات سیستم تلفنی VoIP | تلفن گویا | ارتباطات شعب

  • فایل کانفیگ و نرم افزار های پرکاربرد در حین پروژه

 دانلود ویندروزی نرم افزار ورژن 6 3CXPhone

کانفیگ گوشی سیسکو سیپ شده 7940 SIP 

کانفیگ گوشی سیسکو سیپ شده 7941 SIP 

کانفیگ گوشی سیسکو سیپ شده 7942 SIP 

کانفیگ گوشی سیسکو سیپ شده 8961 SIP 

ویندوزی 6.0 AnyDesk

نرم افزار اندروید gswave grandstream

فکس ویندوزی hylafax

نرم افزار اندروید Linephone

نرم افزار ویندوزی ++Notepad

دانلود نرم افزار اندرویدی Portsip Softphone

صدای زبان فارسی pr نسخه رایگان

 نرم افزار putty

 SolarWindsTFTPServer

دانلود نرم افزار اندرویدی ZOIPER IAX SIP

بیایید همین امروز شروع کنید

آماده تغییرات فوق العاده اساسی هستید؟