تلفن گویا دیجیتال یا IVR چیست؟

تلفن گویا دیجیتال یا IVR چیست؟

سیپ ترانک چیست؟ خیلی ساده بگوییم عبارت سیپ ترانک را به دو بخش سیپ و ترانک تقسیم می شود :  سیپ یا SIP سیپ (SIP) مخفف Session Initiation Protocol یک پروتکل جهت برقراری مکالمه بر روی بستر شبکه می باشد. سیپ مهم ترین پروتکل برای انتقال صدا بر روی بستر شبکه یا همان VoIP...
سیپ ترانک (SIP Trunk) چیست؟

سیپ ترانک (SIP Trunk) چیست؟

سیپ ترانک (SIP Trunk) چیست؟ خیلی ساده بگوییم عبارت سیپ ترانک را به دو بخش سیپ و ترانک تقسیم می شود :  سیپ یا SIP سیپ (SIP) مخفف Session Initiation Protocol یک پروتکل جهت برقراری مکالمه بر روی بستر شبکه می باشد. سیپ مهم ترین پروتکل برای انتقال صدا بر روی بستر شبکه یا...
ویپ یا VOIP چیست؟

ویپ یا VOIP چیست؟

ویپ یا VOIP چیست؟ خیلی ساده بگوییم عبارت سیپ ترانک را به دو بخش سیپ و ترانک تقسیم می شود :  سیپ یا SIP سیپ (SIP) مخفف Session Initiation Protocol یک پروتکل جهت برقراری مکالمه بر روی بستر شبکه می باشد. سیپ مهم ترین پروتکل برای انتقال صدا بر روی بستر شبکه یا همان VoIP...